Stołówka

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu z dnia 30.08.2021 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz informacjami dotyczącymi żywienia w roku szkolnym 2021/2022.

Z tej podstrony można także pobrać jadłospis w formie pliku pdf.

Zarządzenie 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu z dnia 30.08.2021 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie na obiady

Załącznik nr 2 – Rezygnacja z obiadów

Należność za żywienie w roku szkolnym 2022/2023

Informacja o płatnościach we wrześniu 2022

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Jadłospis

Jadłospis 29.05.2023-02.06.2023