Stołówka

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem 7/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu z dnia 23.08.2023 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej.

Z tej zakładki można także pobrać jadłospis w formie pliku pdf.

Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu z dnia 23.08.2023 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie dziecka na obiady

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie pracownika na obiady

Załącznik nr 3 – Rezygnacja z obiadów

Ważne informacje

Jadłospis

Jadłospis 27.11.2023 – 1.12.2023