Procedura przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy

Procedura przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy szkolnej obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu jest dostępna po zalogowaniu się do systemu Librus Synergia w zakładce Organizacja szkoły – pliki szkoły