Procedura reagowania wychowawców świetlicy w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych

Procedura reagowania wychowawców świetlicy w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych pomimo upomnień, rozmów z uczniami oraz regularnej pracy nad zmianą zachowania jest dostępna po zalogowaniu się do systemu Librus Synergia w zakładce Organizacja szkoły – pliki szkoły