XVI Wrześniowy Rajd Pamięci

W tym roku wystawiliśmy silny – 26 osobowy skład. Jak co roku organizatorami byli: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp z oo, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności – Oddział Zegrze i Stowarzyszenie „Nasze Zegrze”. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski i prezes ŚZPŻŁ Mieczysław Hucał.

Czytaj całość…

Dni Honorowego Patrona Szkoły

14 września obchodziliśmy w naszej szkole dzień pamięci o naszym Honorowym Patronie, Konstantym Mikołaju Radziwille. Z tej okazji, z inicjatywy Pani Małgorzaty Konstantynowicz została przygotowana specjalna wystawa przypominająca tę ważną postać. Wystawa została umieszczona na głównym holu naszej szkoły, aby mogli się z nią zapoznać wszyscy uczniowie, także ci najmłodsi.

Czytaj całość…

Omdlenia – ważne informacje

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z ulotką przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

Ulotka – omdlenia

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu ze wskazania Burmistrza Miasta i Gminy Serock proszeni są o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Potwierdzenie przyjęcia miejsca dla dziecka należy złożyć w sekretariacie (druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły) lub po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 13 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Logowanie do systemu rekrutacyjnego możliwe będzie od dnia 13 marca 2023 r. od godz. 8:00 (za pomocą nr PESEL dziecka – kandydata do przedszkola), pod adresem: https://serock.formico.pl

Czytaj całość…

Zgłoszenie do klasy I

Szanowni Państwo

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zegrzu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia Rodziców w terminie do 31.03.2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu przeprowadza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale klasy pierwszej i może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem. O ewentualnym otwarciu rekrutacji do klasy I i jej zasadach będziemy Państwa informować na początku kwietnia.

Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki