Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Zegrzu

I nadszedł… Długo oczekiwany… I taki inny… Koniec roku! Zawsze jest to dzień, któremu towarzyszy wiele emocji, ale tegoroczne zakończenie roku szkolnego wzbudzało wiele sprzecznych uczuć. Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele cieszyli się, że mają już za sobą ciężki okres zdalnej nauki, ale trudno było się tym cieszyć w maseczkach, rękawiczkach, zachowując dystans od innych.

Czytaj całość…

Procedury postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie
w związku z wznowieniem pracy szkoły w zakresie opieki nad dziećmi przedszkolnymi, uczniami klas I-III, uruchomieniem zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów klas IV-VIII, prosimy o zapoznanie się z Procedurami postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. Uczniowie przyjmowani są po uprzednim zgłoszeniu dziecka do nauczyciela bądź sekretariatu szkoły.

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w edukacji wczesnoszkolnej

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19 podczas konsultacji

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19 podczas zajęć rewalidacyjnych

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziale przedszkolnym

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Szanowni Rodzice,
w związku z możliwością wznowienia pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych – po spełnieniu wytycznych dotyczących przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie informuję, iż wszystkie placówki wychowania przedszkolnego intensywnie przygotowują się do wznowienia działalności. Przewidujemy, iż stopniowe przywracanie działalności placówek nastąpi w przyszłym tygodniu.

Czytaj całość…

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego zdalnego nauczania

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, (Dz. U. poz. 493)

Czytaj całość…

Materiały edukacyjne dla uczniów

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Nauczyciele są w trakcie przygotowywania materiałów edukacyjnych, na których Uczniowie będą pracować w najbliższym czasie. Materiały te zostaną przekazane za pomocą dziennika elektronicznego poprzez moduł Wiadomości lub zakładkę Dziennik – Zadania domowe.

Gdyby ktoś z Rodziców lub Uczniów miał problem z dostępem do dziennika Librus, proszę o kontakt z sekretariatem lub wychowawcą.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Czytaj całość…

Uczniowie naszej szkoły wicemistrzami powiatu w tenisie stołowym

We wtorek, 4 lutego, w Serocku, odbył się etap powiatowy zawodów w tenisie stołowym. W rozgrywkach wzięła udział reprezentacja chłopców z naszej szkoły: Ignacy Sławiński oraz Dawid Kukawski.

Czytaj całość…

Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki