Archiwum

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu ze wskazania Burmistrza Miasta i Gminy Serock proszeni są o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Potwierdzenie przyjęcia miejsca dla dziecka należy złożyć w sekretariacie (druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły) lub po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 13 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Logowanie do systemu rekrutacyjnego możliwe będzie od dnia 13 marca 2023 r. od godz. 8:00 (za pomocą nr PESEL dziecka – kandydata do przedszkola), pod adresem: https://serock.formico.pl

Czytaj całość…

Zgłoszenie do klasy I

Szanowni Państwo

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zegrzu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia Rodziców w terminie do 31.03.2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu przeprowadza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale klasy pierwszej i może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem. O ewentualnym otwarciu rekrutacji do klasy I i jej zasadach będziemy Państwa informować na początku kwietnia.

Harmonogram pracy przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji lipiec-sierpień 2023 roku

W okresie lipiec-sierpień 2023 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.
Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2023r.
Wnioski (wzór w załączeniu) mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2022/2023.

Spotkanie z wychowawcami oddziału przedszkolnego i klasy I

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu serdecznie zaprasza Rodziców Uczniów klasy I oraz oddziału przedszkolnego wraz z dziećmi na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 25.08.2022 r., o godz. 17.00, w budynku szkoły przy ul. Oficerskiej 3.

Do zobaczenia!

Zakończenie roku szkolnego klas I-VI

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VI podzielone zostało na dwie części. O godz. 8.00 spotkały się klasy młodsze, a o 10.00 klasy IV-VI. Spotkaniom towarzyszyło wiele emocji, nie tylko związanych z nadchodzącymi wakacjami. Zwłaszcza klasy pierwsze, które po raz pierwszy stanęły przed społecznością szkolną, bardzo przeżywały ten dzień.

Czytaj całość…

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice, we wrześniu 2022 r. wraca do naszej szkoły oddział przedszkolny. Od 7 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. do godz. 15:00 trwać będą czynności związane z rekrutacją. Do oddziału przedszkolnego w naszej szkole zapraszamy dzieci urodzone w 2016 r. Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemy informatycznego.
Logowanie do systemu rekrutacyjnego możliwe będzie od dnia 7 marca 2022 r. od godz. 8:00 (za pomocą nr PESEL dziecka – kandydata do przedszkola), pod adresem: https://serock.formico.pl
Pod adresem: https://serock.formico.pl znajdziecie też Państwo informacje dotyczące sposobu wypełniania i przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie Urzędu Miasta i Gminy Serock https://www.oswiata.serock.pl/4418,2022-rok?tresc=26936
Zapraszamy!

Klasa 4a hucznie i kolorowo pożegnała karnawał

Karnawałowo poprzebierani Uczniowie, w przepięknie udekorowanej sali, bawili się, tańczyli, śpiewali i gościli się przy smakowicie przygotowanym poczęstunku. Wspaniałe dekoracje i poczęstunek przygotowali Rodzice. W trakcie balu panowała atmosfera dobrej zabawy i radości. Następny bak karnawałowy już za rok!

Czytaj całość…

Zgłoszenie do klasy 1

Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Czas kolędowania…

Czas kolędowania zakończyliśmy 2-go lutego. W tym roku niestety nie mogliśmy spotkać się na świątecznej akademii w szkole, aby móc wspólnie pośpiewać, ale za to próby szkolnego chóru trwały i dzieci przygotowały mnóstwo pięknych kolęd i pastorałek.

Czytaj całość…