Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu ze wskazania Burmistrza Miasta i Gminy Serock proszeni są o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Potwierdzenie przyjęcia miejsca dla dziecka należy złożyć w sekretariacie (druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły) lub po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego