Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Aby zapoznać się ze sprawozdaniem należy wejść na stronę BIP w zakładkę Sprawozdania finansowe-Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu-Sprawozdanie finansowe za 2018 r. lub kliknąć w następujący link https://www.bip.serock.pl/plik,11004,bilans-jednostki-budzetowej.pdf