Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Po zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 15 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnego oświadczenia rodziców – wzór oświadczenia do pobrania.

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenie można dostarczyć w następującej formie:
– skan dokumentu przesłany na adres placówki,
– wersja papierowa złożona w placówce.

Istnieje także możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.

W poniedziałek 20 kwietnia do godz. 15.00 na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną także wywieszone w formie papierowej w siedzibie szkoły.

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.