Lekcja patriotyzmu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 28 listopada w naszej szkolnej świetlicy została przeprowadzona lekcja patriotyzmu. Nauczyciel historii p. Wojciech Gąsiewski – zaproszony gość, przybliżył świetliczakom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Przeprowadził też krótki test na ten temat (zróżnicowany ze względu na wiek uczestników). Następnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne w tym „Mazurka Dąbrowskiego” na baczność.

Na koniec zwycięzcom testu zostały wręczone patriotyczne nagrody (Tacie – Sponsorowi, dziękujemy!)

Organizator p. Maria Zielińska-Moch