Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W czwartek (26.09.2019) odbyły się wybory do Rady SU. Startowało pięciu kandydatów, którzy w przygotowanych plakatach wyborczych zawarli swoje pomysły na poprawę i uatrakcyjnienie szkolnego życia. Podczas przerw uczniowie klas IV – VIII mieli możliwość wrzucić swój głos do urny wyborczej.

Z tej możliwości skorzystało 68% uprawnionych do głosowania uczniów. Oddano 5 nieważnych głosów.

Decyzją głosujących do Rady SU weszły następujące osoby:
1. Weronika Klimkiewicz – 45 głosów – Przewodnicząca SU
2. Konstanty Lisowski – 34 głosy – Z-ca Przewodniczącej SU
3. Karolina Płochocka – 21 głosów – Skarbnik SU.

Wszystkim serdecznie gratuluję!

Jednocześnie przypominam, że SU to nie tylko Rada, ale przede wszystkim sekcje: Organizacyjna, Dekoracyjna, Dziennikarska i Wolontariat – każdy może znaleźć coś dla siebie. To w ramach sekcji odbywa się realizacja konkretnych pomysłów i projektów. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do zaangażowania się w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Śledźcie informacje na tablicy SU na parterze.