Zgłoszenie do klasy I

Szanowni Państwo

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zegrzu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia Rodziców w terminie do 31.03.2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu przeprowadza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale klasy pierwszej i może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem. O ewentualnym otwarciu rekrutacji do klasy I i jej zasadach będziemy Państwa informować na początku kwietnia.