Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 4/2020/2021

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 4/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych.

Treść zarządzenia z dnia 16 października 2020 r.