Zamówienie publiczne „Laboratoria Przyszłości” – zmiana treści załącznika

Zamawiający wprowadza zmianę Załącznika Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie BIP Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu – Zamówienia publiczne