Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Zegrzu

I nadszedł… Długo oczekiwany… I taki inny… Koniec roku! Zawsze jest to dzień, któremu towarzyszy wiele emocji, ale tegoroczne zakończenie roku szkolnego wzbudzało wiele sprzecznych uczuć. Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele cieszyli się, że mają już za sobą ciężki okres zdalnej nauki, ale trudno było się tym cieszyć w maseczkach, rękawiczkach, zachowując dystans od innych.

To zakończenie było tak inne od dotychczasowych, że na długo zostanie w naszej pamięci. Uczniowie klas I – VII odbierali świadectwa od swoich wychowawców w drzwiach do szkoły – jedne klasy przy wejściu głównym, inne przy wejściu do sali gimnastycznej – wszystko po to, by zachować bezpieczną odległość. Nie było zwyczajowego uścisku dłoni, a młodsi uczniowie nie mogli przytulić swych pań. A przecież tak dawno nie widzieli się na żywo. Pozostała wymiana uśmiechów, które widać było mimo maseczek, ciepłych słów i życzeń udanych wakacji. Prawie każdy wyrażał życzenie, by we wrześniu wszyscy mogli się spotkać w szkole.

Mimo tak trudnych okoliczności udało się zorganizować uroczyste zakończenie klasy VIII. Wszystko odbyło się na boisku szkolnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zanim uczniowie mogli odebrać swoje świadectwa, zostali pożegnani krótkim przedstawieniem, które przygotowała Rada Pedagogiczna. Nie zabrakło elementów humorystycznych i występu wokalnego. Następnie doszło do symbolicznego przekazania sztandaru szkoły, który w imieniu swoich uczniów odebrała pani Danuta Prusinowska, obiecując, że przyszłoroczni ósmoklasiści będą kontynuować działania swoich starszych kolegów i dbać o ten ważny symbol naszej szkoły.

Kiedy rozpoczęła się najbardziej oczekiwana część uroczystości, uczniowie podchodzili kolejno do stołu i odbierali świadectwo oraz dyplom ukończenia Szkoły Podstawowej. Nie zapomniano o upominku od klasy VII i Rodziców. W ten sposób uczniowie dołączyli do grona absolwentów Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Kolejnym ważnym punktem zakończenia było wręczenie Stypendium Honorowego Patrona naszej szkoły – Konstantego Mikołaja Radziwiłła, dla ucznia który uzyskał najwyższą średnią na koniec Szkoły Podstawowej i wzorowe zachowanie. Wyróżnionym uczniem został Jakub Kołak, ze średnią 5,94. Nagrodę wręczył wnuk naszego honorowego patrona, pan Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. W krótkim przemówieniu przypomniał on sylwetkę swojego przodka i przypomniał, jak ważna jest dziś pamięć o bohaterach, którzy walczyli o Polskę wolną i niezależną. Dał młodym ludziom wskazówkę, by zawsze pamiętali skąd pochodzą, gdzie stawiali swoje pierwsze kroki, aby mogli budować swoją tożsamość i przyszłość oraz mieli siłę by wspierać swoją ojczyznę.

Do tych pięknych słów odniósł się także kolejny mówca, pan Artur Borkowski, Burmistrz Serocka. Mówił nie tylko o ojczyźnie w rozumieniu Polski, ale także o małej ojczyźnie – Gminie Serock, która czeka na młodych ludzi, którzy mają głowy pełne pomysłów i chcą działać dla wspólnej przyszłości. Burmistrz pogratulował uczniom zdobytych wyników, a Rodzicom tak wspaniałych i zdolnych dzieci. Na koniec złożył na ręce pani Dyrektor Małgorzaty Paliszewskiej, kwiaty z podziękowaniem za cały rok ciężkiej pracy, zwłaszcza tej w ostatnich miesiącach, która była prawdziwym egzaminem dla wszystkich. Zdaniem pana Burmistrza wszyscy zdali ten egzamin celująco.

Na koniec uczniowie podpisali się w księdze absolwentów i mogli już oficjalnie rozpocząć wakacje.