Uroczyste zakończenie historii zegrzyńskiego gimnazjum

We wtorek 18 czerwca w naszej szkole odbyła się szczególna uroczystość – zakończenie roku szkolnego Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Jednocześnie było to pożegnanie zegrzyńskiego gimnazjum. Uczniowie, którzy tego dnia odebrali swoje świadectwa, uczestniczyli w tworzeniu się pięknej historii.

Całej uroczystości towarzyszył podniosły nastrój. Piękną oprawą był wspólny występ szkolnego teatru „Ach” oraz chóru, w skład którego weszli uczniowie i absolwenci wielu roczników naszego gimnazjum. To przedsięwzięcie możliwe było dzięki współpracy pań, Magdaleny Zalewskiej, nauczycielki języka polskiego i Moniki Misiury, byłej już nauczycielki szkoły w Zegrzu, które w całości zaplanowały występ i przygotowały młodych artystów.

Wystąpienie pani Dyrektor, Danuty Prusinowskiej, podczas którego przywitała licznie przybyłych gości, absolwentów, rodziców, nauczycieli i uczniów, zostało niespodziewanie przerwane przez tych ostatnich. Jak się później okazało, był to początek spektaklu pt.: „Skąd Cię wiedzie droga – zapamiętaj…”. W przedstawieniu pokazane zostały niezwykłe losy patrona szkoły – księcia Konstantego Mikołaja Radziwiłła, a piękne utwory zaśpiewane przez chórzystów zachęcały do refleksji nad istotą i treścią ludzkiego życia.

Część artystyczna bardzo wzruszyła wszystkich obecnych, zwłaszcza gości honorowych, pana Konstantego Radziwiłła z małżonką Joanną Radziwiłłową. Pan Konstanty Radziwiłł, wnuk patrona gimnazjum, w ciepłych słowach podziękował za wieloletnią współpracę i pielęgnowanie pamięci o jego przodku. W tej wyjątkowej chwili Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej zwrócił się do Państwa Radziwiłłów z prośbą, by mjr Konstanty Mikołaj Radziwiłł został honorowym patronem Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Prośba ta spotkała się z aprobatą, więc piękne tradycje wypracowane przez uczniów i nauczycieli gimnazjum będą kontynuowane przez społeczność Szkoły Podstawowej, zaś uczniowie zyskali wspaniały wzorzec do naśladowania, człowieka mężnego, lojalnego i niezłomnie broniącego najważniejszych dla niego wartości i przekonań.

Po raz kolejny przyznano nagrodę patrona gimnazjum. Otrzymał ją z rąk Państwa Radziwiłłów Maciej Brodowski, uczeń klasy III b gimnazjum. Uroczystość zakończyła się występem chóru Szkoły Podstawowej „Słowiki” pod kierunkiem pani Anny Jarachowskiej, który dał nadzieję, że to co mija, nie zostanie zapomniane.

Wszyscy przybyli goście zostali obdarowani drobnymi upominkami, mieli okazję obejrzeć Kronikę Gimnazjum, przypomnieć wydarzenia z ostatnich 20 lat w gimnazjum oraz wpisać się do księgi pamiątkowej.