Szkolny teatr „Ach”

15 stycznia br. przed semestralnym zebraniem z rodzicami miał miejsce premierowy występ szkolnego teatru „Ach!”. Gimnazjaliści uczęszczający do klas z innowacją teatralną zaprezentowali pantomimę pt. „Świat od zaraz”, w której przedstawili własną interpretację biblijnej historii świata i człowieka.

W ostatniej scenie spektaklu szkolni aktorzy – amatorzy zabrali oglądających widowisko do świata uczniowskiej wrażliwości i wyobraźni – wkraczając na widownię, zachęcili wszystkich do snucia refleksji nad funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie.