Ruszyły zajęcia Klubu Kluczowych Kompetencji

W ramach Klubów Kluczowych Kompetencji w naszej szkole już drugi rok odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas II – VIII. Zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji naszych uczniów.

Przedstawiamy harmonogram zajęć z podziałem na grupy wiekowe:

Zajęcia Grupa uczniów Termin Prowadzący
Klub Naukowca Klasy II-III Poniedziałek 11.40-13.30 p. S. Rózik
Klub Naukowca Klasy IV-VI Poniedziałek 13.50-14.35
Wtorek 13.50-14.35
p. D. Prusinowska
Klub Naukowca Klasy VII-VIII Poniedziałek 14.35-16.05 p. D. Prusinowska
Klub Poligloty Klasy IV-VI Poniedziałek 13.50-14.35
Piątek 13.50-14.35
p. J. Skrzypek
Klub Poligloty Klasy VII-VIII Poniedziałek 14.35-16.05 p. J. Skrzypek
Klub Informatyka Klasy II-III Środa 12.45-14.35 p. M. Przybysz
Klub Informatyka Klasy IV-VI Poniedziałek 13.50-15.30 p. M. Przybysz
Klub Informatyka Klasy VII-VIII Środa 14.35-16.05 p. M. Przybysz
Zajęcia wyrównawcze Klasy II-III Poniedziałek 11.40-13.30 p. A. Korytkowska