Procedury postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie
w związku z wznowieniem pracy szkoły w zakresie opieki nad dziećmi przedszkolnymi, uczniami klas I-III, uruchomieniem zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów klas IV-VIII, prosimy o zapoznanie się z Procedurami postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. Uczniowie przyjmowani są po uprzednim zgłoszeniu dziecka do nauczyciela bądź sekretariatu szkoły.

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w edukacji wczesnoszkolnej

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19 podczas konsultacji

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19 podczas zajęć rewalidacyjnych

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziale przedszkolnym