Pola Nadziei

Kończy się październik a wraz z nim okres sadzenia żonkilowych Pól Nadziei. W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła przystąpiła to tej wspaniałej inicjatywy pomagania chorym i potrzebującym ludziom.

Dzieci z klas młodszych posadziły cebuli kwiatów i dowiedziały się o celu swoich działań, który także Wam wszystkim opisujemy poniżej…

Żonkil w czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W. Kopaliński w „Słowniku symboli” podaje, ze żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę. Pola Nadziei to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka.

Cele Pól Nadziei to:

  • Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowe.
  • Edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
  • Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie dzieci i młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.
  • O naszych Polach Nadziei i działaniach z nimi związanymi usłyszycie jeszcze wiosną… teraz czekamy aż zakwitną :)