Pasowanie na czytelnika

W dniu 8 grudnia pierwszaki odwiedziły bibliotekę szkolną. Nadszedł czas, by mali pasjonaci książek złożyli przysięgę czytelniczą i zaczęli w pełni korzystać ze szkolnego księgozbioru. W przygotowanie imprezy pasowania na czytelnika włączyły się uczennice z klasy 6A.

Pierwszaki obejrzały krótki program artystyczny, wzięły udział w pogadance na temat zasad obowiązujących w bibliotece oraz korzyści z czytania. Dzieci świetnie poradziły sobie z rozwiązaniem zagadek dotyczących bajkowych postaci. Z dużym entuzjazmem i szczerością pierwszaki powtórzyły za postacią Pani Książki:

„My uczniowie pierwszej klasy
Tobie książko przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy.
I wskazówek, i rad książek
będziemy słuchać z uwagą.
Obowiązki czytelnika
traktować z powagą”.

Spotkanie było okazją do wręczenia dzieciom wyprawek czytelniczych od Instytutu Książki w ramach akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Kampania ta przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.