Organizacja dyżuru wakacyjnego 2021

W okresie lipiec-sierpień 2021 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2021