Melania Aniszewska oraz Oliwia Jasińska wyróżnione Nagrodą Honorowego Patrona Szkoły

23 czerwca br. podczas uroczystości pożegnania klas ósmych dwie uczennice naszej szkoły – Melania Aniszewska oraz Oliwia Jasińska zostały wyróżnione Nagrodą Honorowego Patrona Szkoły – Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Nagrodę przyznawaną co roku najwybitniejszym uczniom klas ósmych wręczył wnuk bohatera – Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Nasze uczennice przez wszystkie lata nauki w szkole podstawowej wyróżniały się kulturą osobistą oraz wyjątkową postawą, pełną zaangażowania w realizację obowiązków szkolnych, czego potwierdzeniem były ich wysokie średnie ocen uzyskane na koniec nauki w klasie ósmej oraz wzorowe zachowanie. Melania i Oliwia od najmłodszych lat reprezentowały naszą placówkę w konkursach przedmiotowych i artystycznych, osiągając w nich bardzo dobre wyniki. Jednym z ich najważniejszych osiągnięć był awans do etapu rejonowego konkursu kuratoryjnego z języka polskiego, którego zakres obejmował nie tylko wiadomości ujęte w Podstawie Programowej, lecz także te wykraczające poza wiedzę przekazywaną podczas lekcji. Dziewczyny przez wiele lat śpiewały w szkolnym chórze, angażowały się w działania Teatru ,,Ach!” oraz poświęcały się pracy w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.

Serdecznie gratulujemy Melanii i Oliwii! Jesteśmy niezwykle dumni z takich Absolwentek!

Magdalena Szymańska