Kuba Gawlik – Laureat Konkursów Matematycznych

Kuba jest wyjątkowo zdolnym uczniem. Jest to nasz matematyczny talent odkryty już w klasie I. Kuba przez sześć lat swojej nauki w Szkole Podstawowej 19 razy przystępował do rywalizacji ze swoimi rówieśnikami w różnych konkursach matematycznych. W każdym z nich zdobył tytuł Laureata.

W tym roku jako uczeń gimnazjum tylko w I semestrze przystąpił już do pięciu konkursów. Obecnie znamy wyniki trzech i w każdym z nich zdobył tytuł Laureata czyli 1 miejsce w Polsce.

    Oto Jego tytuły:

  • Laureat Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Został zwolniony z pisania sprawdzianu szóstoklasisty oraz oczywiście otrzymał maksymalną ilość punktów z tego sprawdzianu.
  • Laureat (czterokrotny) Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”. W nagrodę wyjechał do Legolandu w Danii.
  • Laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”.
  • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny”. W nagrodę wyjeżdża na Wakacyjny Obóz Talentów
  • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pingwin”.
  • Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Pionier”.
  • Laureat Powiatowego Konkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.
  • Laureat Gminnego Konkursu Matematycznego.

Jeśli zastanawiacie się jak On to robi to może wart Go o to zapytać. Kubę można spotkać na każdej przerwie na szkolnym korytarzu przy stole do ping-ponga. Na pewno udzieli bardzo inteligentnej odpowiedzi na pytanie o przepis na sukces :)