Kluby Kluczowych Kompetencji

Kluby Kluczowych Kompetencji to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna).

W ramach Klubów w naszej szkole już od ponad miesiąca obywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-VIII. Zajęcia te mają na celu kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji naszych uczniów.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć w poszczególnych Klubach, z podziałem na grupy wiekowe:

Klub Naukowca
kl. I-II, środa, piątek godz. 12.45-13.30 sala 37
kl. III-V, środa godz. 12.45-14.15 sala 56
kl. VI-VIII, poniedziałek godz. 14.35-16.05 sala 54
Klub Poligloty
kl. III-V, środa godz. 12.45-14.15 sala 53
kl. VI-VIII, czwartek, piątek godz. 13.50-14.35 sala 49
Klub Informatyka
Kl. I-II, piątek godz. 12.45-14.15 sala 51
Kl. III-V, środa godz. 13.00-14.30 sala 51
Kl. VI-VIII, poniedziałek godz. 14.35-16.05 sala 51
Zajęcia wyrównawczy
Kl. I-III, poniedziałek, środa godz. 12.45-13.30 sala 29