Harmonogram pracy przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji lipiec-sierpień 2023 roku

W okresie lipiec-sierpień 2023 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.
Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2023r.
Wnioski (wzór w załączeniu) mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2022/2023.