Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 XI 1999 r. Data – 21 lutego – upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Według raportów UNESCO połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

W naszej szkole też postanowiliśmy uczcić ten wyjątkowy dzień. Uczniowie przygotowali odpowiednią dekorację. Dominowały cytaty o języku polskim. Siódmoklasiści czytali fragmenty utworów naszych wieszczów narodowych oraz współczesnych pisarzy i poetów.

Specjalnym gościem w tym dniu był dr hab. prof. UPH Edward Malak. Prywatnie to tata naszych uczennic: Marysi i Konstancji. Wykład na temat historii języka ojczystego był bardzo interesujący. Każdy mógł się dowiedzieć, że pierwszym zdaniem zapisanym w j. polskim były słowa czeskiego rycerza Boguchwała, który przybył na polski Śląsk i do swojej żony, która mełła ziarna na mąkę w żarnach rzekł: „Daj, ać pobruszać, a ty poczywaj”. Tekst ten jest zamieszczony w „Księgach Henrykowskich” na Śląsku.

Pan dr Malak przybliżył rozkwit języka polskiego literackiego w XVI wieku i sylwetkę największego polskiego poety – Jana Kochanowskiego. Nasz gość to były dyrektor Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu. O Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich mówił jako o skarbnicy języka polskiego.

Pytania od uczniów dotyczyły zarówno literatury jak i historii. Za prelekcję podziękowała szanownemu gościowi wicedyrektor – pani Małgorzata Paliszewska, a uczennice wręczyły kwiaty wykonane na zajęciach świetlicowych.

Była to żywa lekcja j. polskiego i historii.

Organizator: Maria Zielińska-Moch