Z życia szkoły

Kluby Kluczowych Kompetencji

Kluby Kluczowych Kompetencji to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna).

Czytaj całość…

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Szanowni Rodzice, od 1 marca 2019 r. rozpoczną się czynności związane z rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock publikujemy poniżej.

Czytaj całość…

Nabór uczniów do projektu Kluby Kluczowych Kompetencji

Trwa rekrutacja uczniów do projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna).

Uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o składanie podpisanych przez rodziców deklaracji uczestnictwa w zajęciach do sekretariatu szkoły w terminie do 25.01.2019 r.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kluby Kluczowych Kompetencji”, określonym Zarządzeniem Nr 225/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.12.2018r.

„Super” świetlicowy bal karnawałowy

W dniu 09.01.2019 roku w zegrzyńskiej świetlicy odbył się Bal Karnawałowy. Dzieci bawiły się wspaniale pod okiem DJ Kamila – ucznia klasy III naszego gimnazjum. Wśród licznych konkursów (taniec na gazecie, z balonami, biały walc, taniec – przytulaniec) – najbardziej spodobał się „Kreator mody”.

Czytaj całość…

Wigilia szkolna…

W uroczystym nastroju „Dzisiaj w Betlejem” rozpoczął chór szkolny uroczyste spotkanie uczniów i nauczycieli w naszej szkole. Wspólne kolędowanie uświetnił występ uczniów z klasy IIb, którzy zaśpiewali kolędę: „Oj dyna, dyna, dyna…” Zespół Pani Kamili Gościckiej wykonał piosenkę świąteczną w rytmie rap. Brawom i bisom dla wszystkich wykonawców nie było końca.

Czytaj całość…

Najwięcej Mikołajów w zegrzyńskiej szkole!

W dniu 7 grudnia 2018 roku z okazji Mikołajek przybyło do zegrzyńskiej szkoły wielu Mikołajów. Wszyscy uczniowie oraz kadra pedagogiczna i chętni rodzice przebrali się w stroje Mikołaja lub założyli czerwono-białe czapki.

Czytaj całość…

100 lat Niepodległości Polski – inaczej!

Niepodległa 2018

W piątek 19.10.2018 r. podczas godziny wychowawczej uczniowie z kl. 0-VIII i III klas gimnazjum, ubrani w odświętne stroje, wyruszyli na boisko szkolne pod opieką swoich nauczycieli. Najpierw ze świetlicy szkolnej pobrali białe i czerwone balony, których było aż 700 sztuk.

Czytaj całość…

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 roku to szczególny dzień w historii Szkoły Podstawowej w Zegrzu, to szczególny dzień dla uczniów klas pierwszych. Tego dnia uczniowie klas pierwszych zdali swój pierwszy szkolny egzamin i zostali przyjęci do wspólnoty Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Czytaj całość…

Wybory do Rady Samorządu uczniowskiego 2018

Pod koniec września ogłoszono wybory do Rady SU. Uczniowie klas IV – VIII i gimnazjum zostali zapoznani z warunkami uczestnictwa w wyborach. Zainteresowane osoby mogły przygotować plakat wyborczy, w którym kandydat miał napisać kilka słów o sobie, swoich zainteresowaniach oraz przedstawić swoje pomysły do zrealizowania w tym roku szkolnym.

Czytaj całość…