Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły oraz oddziału przedszkolnego.

Informuję, że w związku z akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego w szkole referendum, przewiduje się, że od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. do odwołania najprawdopodobniej nie będą odbywały się planowane zajęcia.

Dla tych dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w tym czasie – w innej formie, po wcześniejszym zgłoszeniu tej potrzeby do sekretariatu szkoły, będę starała się zorganizować opiekę.

Informuję, że zaplanowane egzaminy dla klas gimnazjalnych odbędą się w dniach 10, 11,12 kwietnia, a dla klasy ósmej 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. Zdający egzamin przychodzą do szkoły o godz. 8.20. Egzamin rozpoczyna się każdego dnia o godz. 9.00.

Dzień 12 kwietnia jest niezależnie od sytuacji strajkowej dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (egzamin gimnazjalny z języka obcego). W tym dniu w kościele parafialnym w Zegrzu odbędą się rekolekcje wielkopostne. Msza święta dla dzieci rozpocznie się o godzinie 9.00. Proszę rodziców o to, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w drodze do, i z kościoła.

Zmiany w godzinach kursowania autobusu szkolnego będą podawane na stronie internetowej szkoły.

O dalszych postanowieniach będę Państwa informowała na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Dyrektor szkoły

Danuta Prusinowska