Akcja charytatywna Wszystkie Kolory Świata

Działania w ramach V edycji akcji Wszystkie Kolory Świata prowadzone były w naszej szkole pierwszy raz i trwały od stycznia do końca lutego 2019 r. Rozpoczęliśmy przeprowadzeniem serii zajęć dydaktyczno – wychowawczych z naszymi uczniami.

Czytaj całość…

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Aby zapoznać się ze sprawozdaniem należy wejść na stronę BIP w zakładkę Sprawozdania finansowe-Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu-Sprawozdanie finansowe za 2018 r. lub kliknąć w następujący link https://www.bip.serock.pl/plik,11004,bilans-jednostki-budzetowej.pdf

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Zobacz ogłoszenie

 

Akcja „Razem dla Autyzmu”

2 kwietnia był wyjątkowo niebieskim dniem w naszej szkole. Samorząd Uczniowski włączył się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i zorganizował na terenie naszej szkoły akcję społeczną, której celem było pokazanie solidarności z osobami z autyzmem.

Czytaj całość…

Konkurs Czytelniczy dla klas 0-III

We wtorek 2 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci, odbył się Konkurs Czytelniczy, który od kilku lat organizowany jest z inicjatywy p. Agnieszki Dudek, opiekuna biblioteki szkolnej.

Czytaj całość…

Zapisy do klasy I

Szanowni Państwo

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zegrzu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia Rodziców w terminie do 7.04.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu przeprowadza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale klasy pierwszej i może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem

Dzień w Kapeluszu

Samorząd Uczniowski nie próżnuje. Środę 3 kwietnia okrzyknięto Dniem w Kapeluszu. Każdy, kto chciał i mógł, miał przyjść do szkoły w kapeluszu lub innym nakryciu głowy.

Czytaj całość…

Kluby Kluczowych Kompetencji

Kluby Kluczowych Kompetencji to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna).

Czytaj całość…

Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki Bannerki